بهترین هتل های شیراز

هتل پارس شیراز
  • استان فارس - شهر شیراز - خیابان زند - هتل بین المللی پارس شیراز